Dataskydd / tietosuoja

Dataskydd/Tietosuojaseloste 21.06.2020

Dataskyddsansvarig/rekisterinpitäjä

Gustav Hilden, Ingå Kustvägen 1620, 10210, Ingå. lill-breds@gmail.com

 

Vi samlar personlig information endast för att genomföra beställningar som kunden beställer från oss. Vi använder inte informationen för marknadsföring eller profilering!

Informationen används endast av Lill-Breds och dess arbetare. Vi skickar inte information utanför EU.

Informationen sparas i butiksystemet max 5 år, e-mail i max 7 år, redovisningsregister i max 7 år.

Du har rätt till att begära redovisning på informationen vi har av dig, rätt till ändring, rätt att invända mot behandlingen, rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten.

Genom att göra en beställning via vår websida, accepterar du våran användning av din personliga information enligt detta dataskydd.

 

Keräämme henkilökohtaisia tietoja pelkästään meidän webtilausten käsittelyä varten. Emme käytä tietoja markkinointiin tai profilointiin.

Tietoja käsittelee ainoastaan Lill-Bredsin työntekijät. Emme lähetä tietoja EU-alueen ulkopuolelle.

Tietoja säilytetään kauppajärjestelmässä enintään 5 vuotta, sähköpostissa enintään 7 vuotta, kirjanpitoaineistossa enintään 7 vuotta.

Sinulla on oikeus tarkastella itseäsi koskevia henkilökohtaisia tietoja, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Tekemällä tilauksen meidän websivuilla, hyväksyt edellä mainitut ehdot.